Od początku istnienia naszego biura tłumaczeń jakość świadczonych przez nas usług, zaufanie naszych Klientów i bezpieczeństwo przekazywanych nam danych ma znaczenie priorytetowe. Bardzo często tłumaczone teksty zawierają w swej treści ważne i strategiczne informacje naszych Klientów. Dlatego też, każdemu zleceniodawcy gwarantujemy, że wszystkie informacje traktowane są przez nas poufnie. Każdy z naszych pracowników i tłumaczy jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji udostępnionych nam w procesie tłumaczenia.
Na życzenie Klienta możemy dostarczyć zobowiązanie do zachowania poufności podpisane przez tłumaczy i personel naszego biura tłumaczeń zaangażowany w realizację danego zlecenia.

 

 
Copyright 2009 English In Company