W zakresie tłumaczeń pisemnych oferujemy:

· tłumaczenia zwykłe

· tłumaczenia specjalistyczne ze wszystkich dziedzin i języków świata

· tłumaczenia na polski i na języki obce

· tłumaczenia przysięgłe zwykłe

· tłumaczenia przysięgłe specjalistyczne

· uwierzytelnianie

· weryfikację tłumaczeń zewnętrznych

· redakcję tekstów (np. do publikacji, na stronę www)

· aktualizację już przetłumaczonych dokumentów

 

 
Copyright 2009 English In Company